Rodzicu przeczytaj!

     
         JAK EMOCJONALNIE PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO SZKOŁY?
                                     ROLA RODZICÓW.

          Rodzice odgrywają bardzo istotną rolę w przygotowaniu dziecka pod względem emocjonalnym do podjęcia
nauki szkolnej. Pedagodzy i psychologowie formułują szereg zaleceń i rad, które rodzice powinni wziąć pod uwagę,
przygotowując dziecko do przejścia ze środowiska przedszkolnego (zerówki) do nowego dla dziecka
środowiska szkolnego. Oto niektóre z tych rad:

1. Koniecznie zapewnijcie dziecku poczucie bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego. Zapewniajcie, że je kochacie, doceniacie, akceptujecie.

2. Łagodźcie lęk przed szkołą, wypełniając dziecku czas atrakcyjnymi zabawami, spacerami i rozmowami.

3. Wzmacniajcie dziecko, podnosząc poczucie jego wartości. Stosujcie wiele pochwał słownych,
nagród, nie krytykujcie, pomagajcie w znajdowaniu sposobów rozwiązywania problemów, poprawiania błędów.

4. Nie stawiajcie dziecku zbyt wygórowanych wymagań. Liczcie się z jego indywidualnymi możliwościami.

5. Wzmacniajcie relacje z dzieckiem. Poświęcajcie mu dużo uwagi, czasu, pytajcie o jego potrzeby,
w miarę możliwości spełniajcie jego pragnienia.

6. Chrońcie dziecko przed budowaniem negatywnego obrazu szkoły.
Nie straszcie szkołą, nauczycielem, nauką, własnymi przykrymi doświadczeniami.

7. Budujcie wraz z dzieckiem pozytywny obraz szkoły. Zwiedzcie z dzieckiem szkołę
przed rozpoczęciem w niej nauki, cieszcie się razem z nim z nowego tornistra, podręczników.
Wspominajcie swoje pozytywne doświadczenia związane ze szkołą.

8. Wsłuchujcie się w emocje dziecka. Obserwujcie je, pytajcie, co czuje i dlaczego, analizujcie jego zachowanie,
zastanawiajcie się nad przyczynami smutku lub niepokoju.

9. Pozwalajcie dziecku na wyrażanie emocji. Nie gniewajcie się, gdy dziecko np.
płacze, waszym zdaniem bez powodu.

10. Zapewnijcie dziecko, że wszystko będzie dobrze. Przedstawcie pozytywne aspekty chodzenia do szkoły,
z optymizmem patrzcie w przyszłość, nie przenoście swojego lęku na dziecko.